Декларация на общинските съветници от ПП ГЕРБ-Троян

Уважаеми съграждани,
като осъзнаваме огромната отговорност, която имаме в местния парламент, ние се водим от принципите на конструктивност в работата си и диалогичност в отношенията си, както с общинската администрация, така и при обсъждане на проекти и предложения с колегите си от всички останали партии и коалиции в Общинския съвет. Това не означава, че няма да бъдем критични към предложения и действия, които считаме за неприемливи и неработещи, и които не са в полза на жителите на Община Троян!

Повод за нашата декларация са последните сесии на Общински съвет Троян, където на общинските съветнице бе предложено да гласуват обжалване на дела, изгубени от Община Троян на първа инстанция. А преди това да гласуват увеличение на данъци в условията на пандемия и икономическа криза.

В тази връзка искаме да поставим следните въпроси:
– Колко дела е завела община Троян?
– Колко е спечелила и колко е загубила? Дали по тези дела са се явявали юристи на общината или са ползвани външни такива, и срещу какъв хонорар ?
– КОЙ поема разходите по загубените дела, Кметът (с лични средства), Общинските съветници (с лични средства) или ГРАЖДАНИТЕ на Община Троян (от бюджета на Община).

ДЕКЛАРАЦИЯ на общинските съветници и общинското ръководство на ПП ГЕРБ

Back to top button