Денонощна телефонна линия за нередности по време на изборите

Денонощна телефонна линия, 02/90 112 98, за нередности по време на изборите е открита за периода от16.06 до 12.07.2021 г. в МВР .

На нея, както и на e-mail izbori2021@mvr.bg, гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите, се посочва от ОД на МВР Ловеч.

Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на парламентарните избори

Източник:
ОД на МВР Ловеч
Back to top button