Девет са одобрените проекти от област Ловеч по кампания „Чиста околна среда 2022“

Девет са одобрените за финансиране проекти по кампания „Чиста околна среда 2022“ на ПУДООС и МОСВ на територията на област Ловеч.
В резултат на обявения прием за Националната кампания “Чиста околна среда 2022г.“, бяха получени и разгледани общо 1740 бр., от които на общини и кметства – 843 бр., на училища ЦПРЛ/ОДК – 433 бр., на детски градини – 464 бр.
След извършено класиране от Комисия, назначена със заповед на Министъра на околната среда и водите бяха одобрени за финансирани 341 бр. проектни предложения, от които 135 проекта на общини и кметства, 103 проекта на училища и ЦПРЛ/ОДК и 103 проекта на детски градини.
На територията на област Ловеч, в рамките на двете Приложения /Приложение 1 – Общини и кметства и Приложение 2 – училища ЦПРЛ/ОДК и детски градини/, са одобрени за финансиране общо девет проекта.
От тях в Приложение 1 са одобрени 5 проекта, както следва:
1. Община Ловеч ЧОС2022-450/ 16.02.2022 – „Чиста околна среда за децата на гр. Ловеч“
2. Кметство Малиново, общ. Ловеч ЧОС2022-595/ 18.02.2022 – „Красив площад за спорт и здраве на открито“
3. Община Ябланица ЧОС2022-1255/ 01.03.2022- „Кът при пещера „Съева дупка“ за приятен отдих сред природата – с. Брестница, общ. Ябланица“
4. Кметство Гложене, община Тетевен ЧОС2022-1382/ 02.03.2022 – „Зона за детски игри на открито“
5. Кметство Орешак, община Троян ЧОС2022-1442/ 04.03.2022 – „Изграждане на обществено отношение към опазването на околната среда чрез реновиране на общински паркови пространства в с. Орешак за чиста околна среда и по-здравословен живот“
Одобрените за финансиране проекти по Приложение 2 на училища и детски градини от област Ловеч са общо четири, както следва:
1. СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч ЧОС2022-247/ 10.02.2022 – „Зелена класна стая“.
2. СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Троян ЧОС2022-670/ 21.02.2022 – „Обичам биологията – и аз участвам“
3. ЦДГ „ИЗГРЕВ“, с. Глогово, общ. Тетевен ЧОС2022-65/ 27.01.2022 – „Грижа за природата-надежда за бъдещето“
4. ДГ „СЛЪНЦЕ“, гр. Луковит ЧОС2022-691/ 21.02.2022 – „Обичам природата и аз участвам“

Източник:
Областен информационен център Ловеч
Back to top button