„Долното езеро“ в с. Златна Панега е с нарушения на подпорната стена

„Долното езеро“ в с. Златна Панега е с нарушения на подпорната стена. То е ремонтираното преди три години хидротехническо съоръжение.

Ремонтираното преди три години хидротехническо съоръжение „Долното езеро“ компрометирано, областният управител поиска експертен оглед от строителя и проектанта.

Това констатира комисия, назначена от областния управител, след получен от „Златна Панега Цимент“ АД сигнал. Комисията установи пукнатини между старата каменна стена и новоизградената бетонна част, откъдето филтрира водата.
Съоръжението е от изключителна важност, тъй като осигурява водоснабдяването на 30 хиляди семейства, както и непрекъснатия технологичен процес на „Златна Панега цимент”. Изградено е през 1927 г., като е надграждано няколко пъти през годините. През 2018 г. е установено влошаване на състоянието му, довело до аварийна ситуация, което и налага рехабилитацията му – със средства от МРРБ. Възложител на аварийно-възстановителните дейности е областната администрация и в договора й с изпълнителя на строителните работи е записан гаранционен срок от осем години, в който той се задължава да отстрани за своя сметка скрити недостатъци и появили се впоследствие дефекти.
В писма на областния управител до строителя и проектанта се иска да бъдат подсигурени техни представители за комисия, която да проведе експертен оглед. Предстои нова съвместна проверка на място на компрометираното съоръжение.

Back to top button