Епидемична обстановка в област Ловеч към 12.03.2020

Информация за епидемичната обстановка в област Ловеч по отношение надзора на нов коронавирус nCoV-2019

На 11.03.2020 година в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч са получени 4 формуляра за събиране на данни на пристигнали от Италия лица във връзка с епидемична ситуация от нов Коронавирус 2019. Лицата са с установени адреси на територията на област Ловеч и на които ще пребивават следващите 14 дни. Информацията е предадена на личните лекари за наблюдение по време на карантината, съобщения са изпратени до ЦСМП Ловеч, спешно отделение на МБАЛ Ловеч, до ОДМВР Ловеч и до общините, съгласно обща заповед на Министъра на здравеопазването и Министъра на вътрешните работи.

До 11.03.20202 година включително изтича карантинния период за 3 лица и под домашна карантина в област Ловеч са оставени 48 лица. Няма информация за други лица с повишена температура или оплаквания. Няма хоспитализирани и изолирани лица.

До всички институции на територията на област Ловеч е изпратена Заповед № РД-01-121/11.03.2020 година на Министъра на здравеопазването с въведените противоепидемични мерки на територията на области с и без регистриран потвърден случай на COVID-19 за сведение и изпълнение.

Източник:
РЗИ Ловеч

Свързани статии

Back to top button