Eпидемичната обстановка в област Ловеч – 15.05.2020 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 ЗА ПЕРИОДА 09.05.2020-15.05.2020 г.

За периода на територията на област Ловеч е осъществяван контрол на ограничителните мерки по заповедите на Министъра на здравеопаването като са проверявани търговски обекти и заведения за хранене и развлечения, както следва:

Гр.Ловеч
Хранителни магазини – 17 обекта, в т.ч.в кварталите Гозница и Продимчец
При проверката на търговските обекти се констатира следното: осигурен е пропускателен режим в обектите чрез табели, указващи брой лица, допускани вътре и спазване на дистанция между клиентите пред обекта; персонала работи с предпазни средства – маски и ръкавици; въведен е учестен режим на дезинфекция с биоциди, разрешени от МЗ. Дадени са следните препоръки за периодична смяна на маски и ръкавици; почистването и дезинфекцията в магазините да се извършва не по-малко от 4 пъти в рамките на работното време, като не се допускат клиенти в обекта по време на почистването; дезинфекцията да се извършва след почистени, пометени и измити повърхности.
Заведения за обществено хранене (ресторанти, кафе-аперитиви, дневни барове) – 12 обекта.
При проверка на заведенията за хранене и развлечения се констатира следното: търговските площи са разположени на открито; осигурено е разстояние между масите от 1,5м.; персоналът носи защитни маски за лице; в санитарния възел и от вън са поставени дезинфектанти за ръцете на клиентите; санитарния възел се почиства и дезинфекцира на всеки час.
Съставени са 4 акта на персонал и 1 акт на клиент за неносене на маска.
Проверени са още 4 селскостопански аптеки и 4 оптики. В една селскостопанска аптека е съставен акт на физическо лице, поради липса на предпазни средства. Не бяха констатирани нарушения в останалите обекти на Заповедите на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб.

В приода е извършена проверка на КАТ – Ловеч, съвместно с представители на РУ – Ловеч, във връзка с получена жалба относно нарушаване на разпоредбите за носенето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата в закритите обществени места и струпването на хора в сградата на КАТ Ловеч. При проверката е установено, че в сградата на Пътна полиция гр. Ловеч, с адрес ул.“Хан Кубрат“ № 2 има четири гишета за административно обслужване на гражданите. На централния вход са поставени указания за спазване на необходимата дистанция и дезинфектант за ръцете. Всички лица, работещи на обслужващите гишета са със защитни маски на лицата и с осигурени дезинфектанти за ръцете на работните си места. Текущата дезинфекция на помещенията, както и общите пространства и всички повърхности се дезинфекцират регулярно с дезинфектанти, разрешени от Министерството на здравеопазването, съгласно изготвен график – минимум три пъти дневно. Не бяха констатирани струпвания на хора, както пред самите гишета, така и в пространствата отвън пред сградата.

Гр. Троян
Проверени са 7 обекта – кафенета, кафе-аперитиви, кафе-сладкарници. Не са установени нарушения на разпоредените мерки.

Гр.Тетевен
Проверени са 1 хранителен магазин, 4 кафе-аперитиви, 1 ресторант. Дадена е препоръка в магазина да се постави информация, указваща спазването на дистанция между клиентите.
В останалите обекти не са установени нарушения на разпоредените мерки.

Епидемиолозите от РЗИ Ловеч осъществиха следните дейности:
Издадено е едно предписание за поставяне под 14-дневна карантина на лице в с. Балканец, общ. Троян, поради това, че такова не е издадено от граничните здравни власти, т.к.първоначално лицето е заявило транзитно преминаване през страната.
Ежедневно е извършвано медицинско наблюдение на български граждани без ОПЛ, поставени под домашна карантина и отразяване на състоянието им в Информационната система за лица поставени под карантина: за периода – 30 лица
Извършени са проверки по спазване на карантината както следва:
Населено място:
1. гр. Троян – 13 лица на 11 адреса
2. с. Черни Осъм – 3 лица на 3 адреса
3. с. Орешак – 3 лица на 3 адреса
4. с. Румянцево – 7 лица на 7 адреса
5. гр. Луковит – 14 лица на 14 адреса
6. с. Петревене – 3 лица на 3 адреса
7. гр. Тетевен – 35 лица на 35 адреса
ОБЩО: 78 лица на 76 адреса
Извършени са 7 проверки по спазване на Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за възстановяване на плановите детски консултации и профилактичните имунизации и реимунизации, съгл. Наредба № 15 за имунизациите в Република България в условията на обявеното извънредно положение във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната в следните населени места и обекти:
– гр. Троян – в 2 ГАПИМП и 1 Медицински център на ет. 1 и ет. 2 на бивша поликлиника;
– гр. Луковит – в 2 АИП за ПМП ОПЛ;
– гр. Ловеч – в 2 АИП за ПМП ОПЛ в бивша Детска поликлиника и 1 АИП за ПМП ОПЛ в бивша терапевтична поликлиника.
Издадени 11 бр. предписания, от които до ОПЛ 6 бр., АИП за СМП 4 бр. и 1 МЦ на територията на бивша поликлиника гр. Тетевен относно създаване на организация по изпълнение на Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и извършването на профилактични имунизации, реимунизации, имунизации по профилактични програми, финансирани от МЗ и профилактични прегледи и реимунизации на лица до 18 г. възраст.
Осигурени са условия за провеждане на профилактични прегледи и имунизации след методичната помощ, указана от РЗИ.
Извършен е контрол по изпълнение на предписания на РЗИ относно спазване на противоепидемичен режим на работа в лабораторията към МЦ – Ловеч и СМДЛ „Рамус“ и по изпълнение на Заповед № РД-01-184/06.04.20 г. и Заповед № РД-01-241/28.04.20 г. относно въвеждане на всички извършени лабораторни изследвания за COVID-19 в Национална информационна система за борба с COVID-19.

Информация за епидемичната обстановка в област Ловеч по отношение надзора на нов коронавирус nCoV-2019

Към 14.00 часа на 15.05.2020 година данните от единната информационна система за лица, под карантина за COVID-19 за област Ловеч са както следва:

 • От началото на епидемичната ситуация и въвеждане на карантинните мерки през м.февруари тази мярка е била наложена на 2238 лица от областта – влезли в страната и подадени от ГКПП чрез предписания за поставяне под карантина, контактни на доказани положителни за COVID-19 лица и лица, поставени под карантина от инспекторите на Регионална здравна инспекция;
 • В период на карантина и медицинско наблюдение са 612 лица. По общини се разпределят както следва: община Ловеч – 209; община Априлци – 14 община Летница – 15, община Луковит – 99, община Тетевен – 104, община Троян – 118, община Угърчин – 21 и община Ябланица –3
 • Към 15.05.2020 година е изтекла 14 дневната карантина на 1626 лица от началото на епидемичната ситуация и въвеждане на карантинните мерки;
 • Към същия момент медицинско наблюдение от здравните инспектори на РЗИ се осъществява на 34 лица без личен лекар.

От началото на епидемичната обстановка до момента по методика „Полимеразна верижна реакция“ (PSR) за доказване на COVID-19 в област Ловеч са извършени общо 394 броя изследвания в националните референтни лаборатории, определени по заповед на министъра на здравеопазването:

 • Пациенти, хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ – 47. Доказани с положителен резултат две от пробите, с оплаквания и изявена симптоматика;
 • Контактни на доказани с положителна проба за COVID-19 лица – 43 – отрицателни;
 • Медицински персонал от лечебни заведения за болнична помощ – 49 – отрицателни;
 • Прицелни групи – служители на МВР – 15 и персонал на специализирани институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни – 240 – отрицателни.

Извършените 383 тестове за наличие на антитела (т.н. бързи тестове) са проведени от лечебните заведения за болнична помощ и медико-диагностична лаборатория на МЦ Ловеч, съответно:

 • Пациенти-110;
 • Медицински персонал (вкл. oт ЦСМП) -239;
 • Социални работници – 12;
 • Служители на МВР-22.

Резултатите са 4 положителни проби за ранни антитела и 14 положителни проби за късни антитела към заболяването COVID-19 .

Доказаните 4 положителни проби за ранни антитела при едно медицинско лице и трима пациенти  са отрицателни по методика PSR.

При доказването на късни антитела срещу инфекцията се приема, че може би лицата са прекарали инфекцията и оздравели.

Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close