Епидемиологичен контрол на РЗИ Ловеч

Епидемиологичен контрол
Регистрираните случаи за област Ловеч през последната седмица са увеличени повече от двойно на база 14 дневна заболеваемост – към 01.08. – 20,4, към 08.08.2021 г. – 56,3 но 100 х. население. В периода 02.08.2021 – 07.08 2021 година включително са диагностицирани 53, при 18 за предходния 7 дневен период.
През седмицата за диагностицираните и карантинирани като контактни лица са издадени 86 предписания за задължителна домашна изолация, за изолация след дехоспитализация, за изолация и лечение в лечебно заведение и за поставяне под карантина съгласно изискванията на Заповед №РД-01-610/22.10.2020 година на Министъра на здравеопазването.

В периода от 02.08. до 08.08.2021 година включително лечебните заведения (ОПЛ) и специализираните имунизационни кабинети на територията на област Ловеч са приложили 1170 дози ваксина срещу коронавирус и са обхванати с имунизация първа доза 697 лица, а втора доза е приложена на 473 лица.
Имунизационната кампания срещу COVID-19 в област Ловеч продължава. Към момента на изготвяне на информацията са поставени 32 078 дози ваксина срещу коронавирус, 15387 лица са със завършен ваксинационен цикъл. В склада на РЗИ са налични всички разрешени и одобрени от Европейската комисия ваксини. Желаещите да бъдат имунизирани може да се обръщат за записване към общопрактикуващите лекари и специализираните имунизационни кабинети към Медицинските центрове Ловеч и Троян, към МБАЛ Кардиолайф Ловеч, МБАЛ Тетевен и МБАЛ Луковит.

Здравен контрол
За периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 60 насочени проверки на обекти с обществено предназначение (15 места за настаняване, 2 фитнес зали, 13 фризьорски салон, 1 обект за търговия с козметични продукти, 3 детски градини, 8 гробищен парк, 14 плувни басейни, 4 хотела), включително и за спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр. Троян, с. Бели Осъм, гр. Тетевен, гр. Априлци, с. Дъбен, с. Пещерна, с. Ъглен, с. Бежаново, с. Дерманци.
В обектите се спазват противоепидемичните мерки.
През периода за взети и изпитани по физико-химични и микробиологични показатели 16 проби води от плувни басейни. Пробите отговарят на изискванията на Инструкция 34 за хигиена на спортните обекти и екипировката.

Източник:
РЗИ ЛОвеч
Back to top button