Епидемиологичен надзор за област Ловеч

Извършени са 208 епидемиологични проучвания и са издадени и връчени общо 716 бр. предписания: 140 предписания за задължителна домашна изолация на положителни лица, 58 предписания за изолация и лечение в лечебно заведение и 518 броя предписания за поставяне под карантина на лица, контактни на положителен за COVID-19 и за изолация след дехоспитализация.
Извършено е пробонабиране 10 бр. проби от РЗИ, от които:
– 2 проби с бърз антигенен тест от контактно лице на доказано положително за COVID-19 и на лице с оплаквания;
– 1 проба PCR;
-7 проби с бързи тестове за доказване на ранни и късни антитела срещу COVID-19 .
От лечебни заведения за болнична помощ са внесени за изследвания общо 90 броя проби от хоспитализирани пациенти със симптоматика, оплаквания или с диагноза вирусна пневмония и от контактни – персонал на положителен за COVID-19. Диагностицирани са 52 положителни от тях.
Издадени са 142 бр. направления по искане на лични лекари за PCR-тест по Здравна каса.
14 дневна заболяемост към 26.11.2020 е 427,6 на 100 хил. население.

Back to top button