Глогово с режим на водата

Във връзка с продължаващото засушаване и драстично намаляване дебитите на водоизточниците, използвани за питейно-битовото водоснабдяване на с. Глогово, общ. Тетевен и с оглед осигуряване на достатъчни за питейно-битовите нужди на населението водни количества, се променя режимното водоползване в с. Глогово.

Подаването на вода за селото ще бъде спирано всеки ден от 19.00ч. до 11.00ч. на другия ден, считано от 02.09.2020г. до възстановяване дебитите на водоизточниците.

Заповед №588 от 02.09.2020 г. вижте ТУК.

 

Източник:
Пресцентър Община Тетевен

Teteven.bg

Teteven.bg - Актуални новини от Община Тететен

Свързани статии

Back to top button