Обществено обсъждане за „Именуване на площада пред Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в гр. Ловеч

Обществено обсъждане на тема: „Именуване на площада пред Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в гр. Ловеч, кв. „Вароша“ с името „Привременното правителство в България – I отд. от Б.Р.Ц.К.“ ще се проведе на 19 юли 2022 г., вторник, с начален час от 17,00 часа. Мястото на провеждане е заседателната зала на Община Ловеч, на втори етаж  административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.  Поканени са гражданите на Община Ловеч и всички заинтересовани страни.

Покана е от председателя на Общинския съвет Петър Цолов на основание чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 година  и поради значимия обществен интерес за местната общност.

По-рано в Общински съвет – Ловеч, е внесено предложение от Инициативен комитет с вх. № ОС-301/04.07.2022 г. за именуване на площада на „Привременното правителство в България – I отд. от Б.Р.Ц.К.“

Основният мотив на Инициативния комитет е, че в Ловеч никъде няма възпоменателен знак, че градът е бил център на вътрешната революционна организация и на Привременното правителство в България – I отд. от Б.Р.Ц.К.

Целта на обсъждането е гражданите на общината и заинтересованите страни да изразят своите мнения и да дадат предложения по темата, въз основа на които Общинският съвет да вземе информирано решение.

Мнения, предложения и становища могат да се изпращат на електронна поща os@lovech.bg или в деловодството на Общински съвет-Ловеч, находящо се на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, стая 221.

Примерен формуляр за мнения, предложения и становища може да изтеглите от прикачените файлове ТУК.

Back to top button