Информационен бюлетин на РЗИ Ловеч 30.0-05.02.2021 годинa.

Информационен бюлетин на РЗИ Ловеч за периода 30 януари – 05 февруари 2021 годинa

Регистрираната 14 дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч към 05.02.2021г. е 73,4 на 100 хиляди население, при 66 на 100 хил. население за предходната седмица.

В периода 29.01.- 04.02.2021 година включително общо диагностицираните случаи са 47, срещу 43 за предходната седмица. От тях 12 са били хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ, останалите са в изолация и лечение при домашни условия.

Извършени са 47 епидемиологични проучвания и са издадени и връчени общо 92 бр. предписания за задължителна домашна изолация на положителни лица и за изолация след дехоспитализация, за изолация и лечение в лечебно заведение и за поставяне под карантина на лица, контактни на положителен за COVID-19.
За отчетния период извършените изследвания за COVID-19 на лица от област Ловеч са 240, при които са доказани общо 97 положителни резултата по методиките PCR, бързи тестове за антигени и антитела и имуноензимни тестове за антитела.

В периода от 01.02. до 05.02.2021 година включително специализираните имунизационни кабинети на територията на област Ловеч имунизираха общо 450 лица от желаещите от първа и втора фаза на Националния имунизационен план. Всички получени дози от ваксината са усвоени, като са запазени необходимите втори дози.

Обхванати са с първа доза 175 лица от домовете за стари хора в гр. Ловеч – Сливек и Върбовка, от Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физическа умствена изостаналост с. Гложене, община Тетевен, от Дом за стари хора от гр.Априлци и от социален дом с. Добревци (потребители и персонал).

Общо имунизираните лица в социални институции до момента са 198 лица, което представлява 75% от заявилите желание от социални домове и услуги резидентен тип. Останалите структури са ЦНСТ и

Защитени жилища с настанени лица с ментални проблеми, които ще бъдат ваксинирани на по-късен етап предвид осигуряването на информирано съгласие от близките им. Оставащ персонал за ваксиниране от тези структури (около 25 лица) ще бъдат ваксинирани при следваща доставка.

202 лица са обхванати с втора доза от ваксината, с което лицата със завършена имунизация срещу COVID-19 (два приема от ваксината) в област Ловеч са 300 (медици и помощен персонал в лечебните заведения).
Обхванати с първа доза от ваксината са 31 педагози.

Имунизационната кампания ще продължи с педагогически и непедагогически персонал, съобразно разпределените количества за област Ловеч.
През изминалата седмица със заповед на директора на РЗИ са създадени допълнителни Имунизационни кабинети, предвид очакваните по-големи доставки ваксина за обхващане паралелно и на лица, попадащи в III фаза на Националния план за ваксиниране.

Новосформираните кабинети са в МБАЛ Кардиолайф, в ДПБ Карлуково, в Медицинската служба към ОДП Ловеч (за обхващане на всички желаещи в системата на МВР) и към РЗИ Ловеч. Имунизационният кабинет на РЗИ Ловеч ще работи с лекари от ЦСМП Ловеч.

С цел създаване на организация за масовата имунизация, РЗИ Ловеч изиска от всички ОПЛ в област Ловеч да предоставят броя на желаещите лица от тяхната пациентска листа, като е даден едномесечен срок за събиране на информация.

Здравен контрол
Инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 30 насочени проверки на обекти с обществено предназначение във връзка със спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр. Ловеч, гр.Троян, с. Глогово, с. Градежница и с. Гложене, общ. Тетевен.
Проверени са 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 училища, 3 детски градини, 17 фризьорски и козметични салона, 1 солариум и 5 спортни и фитнес зали. В обектите се спазват противоепидемичните мерки, разпоредени със заповеди на Министъра на здравеопазването.

В проверените училища и детски градини се спазват задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса дадени в Насоките за работа на системата на училищното образование и детските градини през учебната 20202/2021година в условията на COVID-19 и тези дадени със Заповеди на Министъра на здравеопазването.

Носят се защитни маски или шлемове за лице в общите части на учебните сгради от всички ученици и учители. Поставен е дезинфектант за ръце с разрешение на МЗ на входа на училищата, в учителските стаи и в коридорите. В санитарните възли на проверените училища е осигурена топла и студена течаща вода, течен сапун, тоалетна хартия и хартиени салфетки за подсушаване на ръцете. Спазва се двукратния режим на почистване и дезинфекция на всички критични точки. Осигурени са достатъчно количества биоцидни препарати, разрешени от МЗ.

Във връзка с влизане в сила на нови заповеди на министъра на здравеопазването възобновяващи функционирането на някои обекти са извършени проверки на 5 спортни и фитнес центрове в гр. Ловеч и гр. Троян, както и на 7 търговски обекта и 1 фризьорски салон в „СИТИ Център“ гр. Ловеч. При проверките е констатирано спазване на изискванията за присъствие на посетители в спортните и фитнес зали до 50% от капацитета им и спазване на разстояние от мин. 2 метра между тях; в търговския център не са констатирани малолетни и непълнолетни лица без придружител; прилагат се задължителните противоепидемични мерки.

Източник:
РЗИ Ловеч
Back to top button