Информационен бюлетин 10-16 януари 2022 г.

Информационен бюлетин 10-16 януари 2022г. за Област Ловеч

Епидемиологиччен надзор
Регистрираната 14-дневна заболяемост за Област Ловеч до 16.01.2022г. включително е 714 на 100 хил. население, при 442 на 100 хил. население за предходната седмица. В отделните общини се регистрира динамика, но под 250/100 хиляди население е заболяемостта само в община Летница. Най-висока 14 дневна заболяемост отново се отчита в община Троян.

В периода 10.01.2022 – 16.01.2022 година включително в област Ловеч са диагностицирани 532 заболели, при 343 за предходния 7 дневен период и ръстът на покачване е с 35%  спрямо предходната седмица.

За диагностицираните и карантинирани като контактни лица са издадени предписания за задължителна домашна изолация, за изолация след дехоспитализация, за изолация и лечение в лечебно заведение и за поставяне под карантина съгласно изискванията на Заповед №РД-01-610/22.10.2020 и Заповед №РД-01-13/11.01.2022 година на Министъра на здравеопазването.

В периода от 10.01.2022 до 16.01.2022 година включително в област Ловеч общопрактикуващите лекари и специализираните имунизационни кабинети са приложили 3126 дози ваксина, като от тях с първа доза са обхванати 428. През седмицата като трета (бустерна ) доза срещу COVID-19 са приложени 2419 дози.

За същия седмичен период се отчита плавно нарастване и на заболяемостта от ОРЗ и грип, регистрирана в областния град. Съобщените случаи от сентинелното наблюдение на населението оформят заболяемост от 234,3 на 10 хиляди население и 178 на 10 хил. за предходната, при обявени епидемични стойности 290 на 10 хил. население.

Здравен контрол
За периода 10.01.2022г. – 16.01.2022г. инспекторите от РЗИ Ловеч извършиха насочени проверки за спазване на въведените в страната временни противоепидемични мерки, разписани в заповеди на Министъра на здравеопазването.

В гр. Ловеч, бяха направени 6 насочени проверки на обекти за търговия с храни, а именно: Магазин „Дикисана“ и Магазин „Сюрприз“ – стопанисвани от фирма „Петя Цветанова – Мая“ ЕООД, Магазин за хранителни стоки и Магазин за плодове и зеленчуци – стопанисвани от фирма „Монолит 3“ ЕООД, Смесен магазин на фирма ЕТ „МИ-99- Марин Илиев“ и Магазин за хранителни стоки на фирма „Бибора 99“ ЕООД.

Без установени нарушения.
Във връзка с провеждане на засилен противоепидемичен контрол в детски градини и учебни заведения на територията на Ловешка област, са извършени насочени проверки по изпълнение на Заповед №РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването в 3 училища и 5 детски градини в гр. Ловеч, с. Златна Панега, с. Румянцево и с. Рибарица. При проверките е проследено стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, както и мерките, разписани в „Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини“ и „Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата“.

Back to top button