Информационен бюлетин 17.02-21.02.2020

Регистрира се значително снижаване  нивото на заболяемост

За периода 17.02.2020 г. – 21.02.2020 г. Инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 42 проверки на обекти с обществено предназначение: 1 място за настаняване, 1 фитнес център, 17 фризьорски и козметични салони, 2 обществени перални, 1 предприятие за производство на козметични продукти, 4 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 7 детски градини, 1 местен водоизточник,  3 училища, 1 студентско общежитие и 4 хотела.

На управителите на 2 обществени перални, 4 хотела и 1 къща за гости в които се изпира спално бельо са издадени предписания за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №12, обн. ДВ бр. 98/27.11.2018г. за здравните изисквания към обществените перални.

На директорите на Дом за стари хора, с. Добродан,  Технически колеж, гр. Ловеч, ДГ „Първи юни“, гр. Ловеч и на управителя на хотел „Острова“, с. Бели Осъм са издадени предписания за извършване на ремонтни дейности.

През изтеклия период са проверени 20 козметични продукта в 4 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност.

В търговски обект в гр. Ловеч са открити козметични продукти – дезодорант спрей марка „Akat fashion white for women“, производител „Akba kozmetiks“ LTD, Турция, вносител „Еврокозметика“ЕООД, гр. София с изтекъл срок на годност. Издадено е Предписание за спиране реализацията на продуктите потвърдено от Заповед за унищожаване.

Проверени са 3 химични вещества и смеси  в 1 обект. Химичните вещества и смеси са проверявани за етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

За периода от 17.02. до 21.02.2020 г. са изследвани:

а) 11 проби води-питейни от централно водоснабдяване от м. Асен, с. Български Извор, с. Васильово, с. Галата, с. Гложене, с. Голям Извор, с. Малка Желязна, с. Рибарица, гр. Тетевен, с. Черни Вит.

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

б) 1 проба вода от плувен басейн от гр. Луковит.

По изследваните микробиологични и химични показатели  пробите вода от плувен басейн съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

в) 7 проби вода от минерални водоизточници и 2 проби от чешми за пиене и водоналиване от с. Шипково и с. Чифлик.

 По изследваните микробиологични показатели пробите минерална вода съответстват на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

 

За периода 17.02.2020 – 23.02.2020 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва: 

Капкови инфекции:

 

  • Варицела – 9 случая 

– 4 сл. за гр. Ловеч  на 3г. и 5 г.- поредни случаи в ДГ „Зора“

            – 1 сл. за гр. Летница – дете на 5 г. от ДГ „Зора“гр. Ловеч 

– 1 сл. за с. Баховица на 5 г. от ДГ „Зора“

– 2 сл. за гр. Тетевен- на 3 г.от ДГ „В. Левски“ и на 10 г. от ОУ „Хаджи Генчо“

– 1 сл. за с. Гложене – дете на 3 г. от ДГ в с. Гложене

 

  • Скарлатина – 1 случай

– 1 сл. за гр. Троян – дете на 4 г. от ДГ „Осми март“

  

Чревни инфекции:

     

  • Ротавирусен гастроентерит – 1 случай

            – 1 сл. за с. Горно Трапе – бебе на 2 мес.

 

  • Гастроентероколит – 1 случай

– 1 сл. за гр. Луковит- дете на 3 г. неорганизирано

 

През последната седмица  заболяемостта от ОРЗ за гр. Ловеч  е 70,92 на 10 хиляди, при 135,68 за предходната седмица. Регистрира се значително снижаване  нивото на заболяемост, при средно за страната 98,54 на 10 хиляди.

 

 

Свързани статии

Back to top button