Информационен бюлетин на РЗИ Ловеч: 31 май – 06 юни.2021

Информационен бюлетин за периода 31 май – 06 юни на РЗИ Ловеч

Епидемиологичен надзор
Към 06.06.2021 година в област Ловеч е регистрирана 14 дневна заболяемост от COVID-19 45,7 на 100 хил. население, при 75,1 на 100 хил. заболяемост към 30.05.2021г.
За периода 31.05.2021 година – 06.06.2021 година включително, в областта са регистрирани 30 случая с COVID-19, при 23 за предходния 7 дневен период 25.05.- 30.05.2021 г. Регистрираният спад на заболяемостта за отчетната седмица е от 23,33% .
В отчетния период са извършени 30 епидемиологични проучвания и са издадени и връчени общо 106 бр. предписания за задължителна домашна изолация на положителни лица и за изолация след дехоспитализация, за изолация и лечение в лечебно заведение и за поставяне под карантина на лица, контактни на положителен за COVID-19.
Извършени 429 изследвания за COVID-19 на лица от област Ловеч. При тях са доказани 4 положителни резултата по методика PCR и 34 положителни резултата с бързи тестове за антигени. Останалите изследвания са бързи тестове за антитела и имуноензимни тестове за антитела.
В периода от 31.05. до 06.06.2021 година включително лечебните заведения (ОПЛ) и специализираните имунизационни кабинети на територията на област Ловеч са приложили 2388 дози ваксина срещу коронавирус и са обхванати с имунизация първа доза 556 лица, а втора доза е приложена на 1832 лица от четирите фази на Националния ваксинационен план.

Здравен контрол
Инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 35 насочени проверки на обекти с обществено предназначение (12 места за настаняване, 2 концертни зали, 4 фризьорски салона, 2 обществени перални, 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 транспортно средство със специално предназначение, 1 детска градина, 1 заведение за социални услуги, 1 училище, 1 ученическо общежитие, 3 селскостопански аптеки и 1 хотел) включително и за спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр. Луковит, с. Дерманци, с. Чифлик, с. Голяма Желязна, с. Борима, с. Дълбок дол, Троян, гр. Летница, с. Крушуна.
В обектите се спазват противоепидемичните мерки.

През изтеклия период са проверени 26 козметични продукта в 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Луковит, с. Дерманци и гр. Летница. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.
Проверени са 13 химични вещества и смеси в 3 обекта по отношение на етикетиране, опаковане и съдържание на забранени съставки за съответствие с изискванията на нормативните документи. Не са установени нарушения.
Информационен бюлетин на РЗИ Ловеч завършва с извършената  проверка на производител на химични смеси „Санита“ЕООД, гр. Троян. Произвежданите от фирмата продукти са опаковани и етикетирани в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Източник:
РЗИ Ловеч
Back to top button