Информация на РЗИ Ловеч

Епидемиологичен надзор

Извършени са 206 епидемиологични проучвания и са издадени и връчени 507 бр. предписания за поставяне под карантина на лица, контактни на положителен за COVID-19, предписания за задължителна домашна изолация на положителни лица и предписания за изолация и болнично лечение.
Извършено е пробонабиране – общо 2 бр. проби бързи антигенни тестове от които и двете отрицателни.
От лечебни заведения за болнична помощ са внесени за изследвания общо 57 броя проби от хоспитализирани пациенти със симптоматика, оплаквания или с диагноза вирусна пневмония и от контактни (персонал) на положителен за COVID-19. Пробите са изследвани по методика PCR, доказани са 38 положителни лица.
За периода са издадени 82 направления за PCR тест по Здравна каса.

Здравен контрол
За периода 13.11.2020г. – 20.11.2020г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха проверки на 19 хранителни магазина – в гр.Ловеч, гр.Тетевен, гр.Троян и с.Балканец за спазване на противоепидемичните мерки. Установи се, че на входа на магазините има поставени табели за спазването на физическа дистанция между клиентите и влизане след задължително поставена маска, персоналът работи със защитни маски на лицето, осигурен е дезинфектант за ръце, поставен на входа с разрешение от МЗ в срок на годност, редовно се извършва дезинфекция. В обектите се спазват противоепидемичните мерки, разпоредени със заповеди на Министъра на здравеопазването.

Източник:
Пресцентър РЗИ Ловеч

Свързани статии

Back to top button