Информация за извършен здравен контрол от РЗИ Ловеч

 За периода 21.11.2020г. – 27.11.2020г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха проверки на 21 хранителни магазина – в гр.Ловеч, гр.Троян, с.Белиш, с.Абланица, с.Радювене, с.Соколово, с.Скобелево, с.Деветаки, с.Къкрина, с.Брестово и   Изворче за спазване на противоепидемичните мерки.

Установи се, че на входа на магазините има поставени табели за спазване на физическа дистанция между клиентите и влизане след задължително поставена маска, персоналът работи със защитни маски на лицето, осигурен е дезинфектант за ръце, поставен на входа с разрешение от МЗ в срок на годност, редовно се извършва дезинфекция.

В обектите се спазват противоепидемичните мерки, разпоредени със заповеди на Министъра на здравеопазването.
За периода са извършени 10 проверки на аптеки на територията на областта.
При проверките се установи, че се спазват изискванията за спазване на противоепидемичните мерки:
-Провежда се дезинфекция с разрешени от МЗ дезинфектанти. Периодично се дезинфекцират критичните точки. В обектите има осигурени за персонала защитни маски и ръкавици. На касите са подсигурени дезинфектанти за ръцете на персонала. Повърхностите се дезинфекцират, като се спазват указанията на производителя.
-Персонала е с поставени защитни предпазни маски за еднократна или многократна употреба, покриващи носа и устата и шлемове.
-В обектите има механична преграда от стъкло между клиентите и персонала, която периодично се почиства и дезинфекцира.
– На входните врати са поставени информационни табели за гражданите, които ги информират за спазване на физическа дистанция и задължително носене на защитни маски.

Източник:
пресцентър РЗИ Ловеч

Свързани статии

Back to top button