Информация за извършени проверки в област Ловеч

Информация за извършени проверки в област Ловеч за периода 11.01.2021г. – 15.01.2021г.  от инспекторите към Дирекция ОЗ, при Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Ловеч.

Бяха проверени  36  обекта с обществено предназначение във връзка със спазване заповедите на Министъра на здравеопазването проф.д-р Константин Ангелов в следните населени места: град Ловеч и кварталите Гозница  и Здравец, град Тетевен, село Бабинци, село Лесидрен, град Угърчин, град Троян, село Славяни, село Лисец, съобщават от РЗИ.

Проверени са пет обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 7 училища, 10 детски градини, 2 плувни басейни, 4 хотела и 8 фризьорски салона. В обектите се спазват противоепидемичните мерки, разпоредени със заповеди на министър Ангелов.

При  извършени проверки  бе констатирано, че  в училища и детски градини се спазват задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса дадени в Насоките за работа на системата на училищното образование и детските градини през учебната 20202/2021 година в условията на COVID-19 и тези дадени със Заповеди на Министъра на здравеопазването. Носят се защитни маски или шлемове за лице в общите части на учебните сгради от всички ученици и учители. Поставен е дезинфектант за ръце с разрешение на Министерството на здравеопазването (МЗ) на входа на училищата, в учителските стаи и в коридорите. В санитарните възли на проверените образователни институции е осигурена топла и студена течаща вода, течен сапун, тоалетна хартия и хартиени салфетки за подсушаване на ръцете. Спазва се двукратния режим на почистване и дезинфекция на всички критични точки. Осигурени са достатъчно количества биоцидни препарати разрешени от МЗ.

 

Източник:
РЗИ Ловеч

Свързани статии

Back to top button