ЗдравеЛовеч

Иззеха фалшив дезинфектант в Ловеч

Няма нарушение в аптеки и дрогерии в гр. Ловеч във връзка с Постановление №750/2020год. от 16.03.2020г.

Във връзка с получен сигнал от Икономическа полиция при ОД на МВР, гр.Ловеч е извършена съвместна проверка  на обект за търговия на едро с храни, находящ се в гр.Ловеч,област Ловеч. При проверката на обекта се установи, че в него има наличност на Антибактериален дезинфектант за ръце без отмиване с производител  – Румъния, туби 10 л – 49 бр. и туби 5 л – 20 бр, етикетирането на който не отговаря на изискванията на Регламент 528/2012г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди. Дезинфектантът се предлага за продажба на едро без посочено на етикет Разрешение на МЗ за предоставяне на пазара на биоциден препарат, съгласно изискванията на ЗЗВВХВС. От фирмата не бяха предоставени никакви документи удостоверяващи произхода, както и съдържанието на дезинфекциращия препарат.

Издадено е Предписание за спиране реализацията на продуктите. На фирмата ще бъде съставен акт за установено административно нарушение.При проверката дезинфектантът е иззет от полицията.

В периода 16.03.-20.03.2020г. комисия от РЗИ, РЗОК и ОД МВР гр. Ловеч извършиха проверки в аптеки и дрогерии в гр. Ловеч във връзка с Постановление №750/2020год. от 16.03.2020г. на Окръжна прокуратура гр. Ловеч. Проверени са 7 аптеки и 1 дрогерия.
Всички аптеки имат  издадени от ИАЛ разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, а дрогерията има валидно удостоверение за регистрация издадено от РЗИ -Ловеч. В поверените обекти комисията избирателно е проверила цените на лекарствени продукти; всички са с партиден номер, срок на годност и код за верификация. В проверените обекти няма нарушения на цените на лекарствените продукти.
Лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание се продават на цени под максимална продажна цена (сравнение с Регистър на максималните продажни цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание, от сайт на НСЦРЛП).  Лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание се отпускат по рецепта издадена от лекар и се продават на цени под и на пределна цена (сравнение с Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание от сайт на НСЦРЛП).

 

Източник:
РЗИ Ловеч
Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close