Желаещите да се отопляват на дърва се удвоиха в Тетевен

Желаещите да се отопляват на дърва, представители на дърводобивните фирми в района и общинската администрация се срещнаха в заседателната зала на община Тетевен.

На нея беше обсъдено как ще се организира осигуряването на дърва за отопление на местните жители в предстоящия отоплителен сезон. Започналото покачване на цените на енергоносителите от есента на 2021 г. пренасочи голяма част от населението отново към дървата за огрев. Големият интерес доведе до дисбаланс на пазара, което допълнително стимулира повишаването на цените. Граждани споделят, че през последните месеци се наблюдава недостиг и сериозни затруднения при закупуването на дърва за огрев. В срещата взеха участие кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Красимир Красимиров, инж. Цветомир Симеонов – ръководител дейност „Управление и стопанисване на общинските гори“, председателят на ОбС Мария Стойчева, общински съветници. „За мен като кмет е изключително важно населението да бъде задоволено с дърва през идващия сезон, още повече че тази година е по-особена от предходните, защото сме в период на инфлация и енергийна криза. Хората се насочват към финансово по-икономични варианти, а в конкретния случай това са дървата“, отбеляза д-р Бояджиева. Тя уточни, че с решение на Общинския съвет са определени цените за добив до временен склад и цената, на която ще се продава на населението. Кметът подчерта, че те са социално ориентирани и включват само преките разходи за добива и стойността на дървесината. По думите й ОбС е одобрил обема дървесина за продажба по ценоразпис от общинските горски територии през 2022г. До всички кметства били изпратени писма за изготвяне на списъци с желаещи да купят дървесина по ценоразпис от общински гори. Установено било, че заявените количества дървесина надвишават одобрените количества. Поради тази причина от кмет на Тетевен е внесено предложение до Общинския съвет да се увеличи обемът. „На последната сесия на ОбС-Тетевен се прие дървесината за населението от 2000 куб. м лежаща маса да се увеличи на 4500 куб. м, което е съобразено с исканията на гражданите“, допълниха от местната администрация. По думите на инж. Симеонов това е един проблем, който за Тетевен от година на година става все по-болезнен и труден за решаване. „Тази година в професионален план ме затрудни калкулирането на цените, които изчислих януари, защото към днешна дата те са променени и продължават да се променят“, допълни той. Обемът дървесина, заявен за добив от общинската гора, за да се предостави по ценоразпис на склад на населението, е 4422 куб. метра. „Предстои обявяване на конкурс за добив. Това е мотивът да се инициира тази среща. От три години се прави така, а повечето от вас са участвали и знаят каква е процедурата, но понеже обемът е нараснал значително тази година, се налага ангажираност от Ваша страна, за да се реши този сериозно нарастващ социален проблем за осигуряване на отоплението на населението“, каза още инж. Симеонов. Представителите на фирмите за дърводобив споделиха своите проблеми, сред които са липсата на работници, убиване на животните, пренасящи дървения материал, обявените ниски цени на пространствен кубик. Те отбелязаха още, че работниците вече искат по-голямо заплащане, защото работата е трудоемка, а цените на всичко вървят нагоре, което допълнително усложнява положението.

Друго изискване, което се постави от дърводобивните фирми, бе за засилен последващ контрол на списъците с хора, желаещи дърва за огрев. От фирмите излязоха с предложение тези процедури да се правят в началото на годината, за да могат да се организират, а и защото дървата в този период са по-евтини. Сега предстои Община Тетевен да проведе открит конкурс за възлагане на добива на заявените количества дърва за огрев.

 

Back to top button