Кандидатите за управител на НИХЗИ Орешак

Кандидатите за управител на НИХЗИ Орешак,Троян са  четирима  и всички са допуснати   до втори и трети етап на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак

На проведения на 15.03.2021 г. първи етап на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак – Предварителен подбор на четирима кандидати  по документи, комисията назначена със Заповед №399/12.03.2021 г. на кмета на Община Троян допуска всички кандидати, подали документи за участие, а именно: Анелия Дякова(София )- мениджър, собственик на фирма ЗОНА 99, знае няколко езика; Иван Хаджийски – художник, дългогодишен ръководител на ПРОАРТ ; Стела Димовска – икономист, работила е банковата сфера; Иванка Джабраилова – в момента в.и.д управител на НИХЗИ, била е началник отдел  „Образование и култура“ в Община Троян;
Вторият и третият етапи на конкурса:

Представяне от кандидатите на разработената Концепция за развитие на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак за срок от три години;
Събеседване с кандидатите, ще се проведат на 17.03.2021 г. (сряда) от 09,30 часа в салона на Община Троян в следната последователност:  Анелия Дякова – 9:30 ч., Иван Хаджийски – 10,00 ч. Стела Димовска – 10:30 ч., Иванка Джабраилова – 11:00  ч.

Да припомним, че миналата година отново имаше обявен конкурс, но тогава не бе излъчен победител измежду Иван Хаджийски, Христо Калистерски (те не бяха допуснати до 2 и 3 кръг заради документацията и необходим професионален опит). Ловчалията единствен бе на събеседване с комисията, но не получи оценка, която да му позволи да стане управител на Националното изложение.

Back to top button