От утре се кандидатства за мярката 60/40

Вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева представиха Постановлението за изплащане на компенсации на работодатели по схемата 60/40 за запазване на работните места.

Възможно е мярката да струва на държавата повече от 1,5 милиарда лева, но това ще бъде окончателно гласувано довечера в 18:30 часа.

За помощта от държавата могат да кандидатстват работодателите от следните сектори, които са непосредствено засегнати от кризата и са преустановили дейността си:

Сухопътен, пътнически транспорт, ресторанти и заведения, кино, организиране на конгреси, артистична и творческа дейност, частни детски градини, култура, спортни дейности, туристически сектор. Те ще могат да кандидатстват за държавната помощ дигитално – в бюрата по труда. Решенията ще са готови до 7 дни.

Работодателите, които не са преустановили дейността си и искат да кандидатстват за мярката 60:40 ще трябва да докажат 20% спад в приходите си през март, спрямо същия месец през 2019 година. За целта трябва да се предадат набор от финансови документи. Договорите със служителите трябва да са подписани преди 13 март.

Контролът ще бъде максимално ефективен и ще се извършва под надзора на НАП и Националната агенция по заетостта. Проверки ще могат да бъдат извършвани през цялата година. Нарушителите ще бъдат санкционирани.

60:40 се отнася се за осигурителния доход на работника.

Има няколко сектора, които са изключени от възможност за държавната помощ. Това са Селското, горското и рибно стопанство, финансови и застрахователно дейности, държани дейности, здравеопазване, образование (без частните детски градини) и домакинства като работодатели.

Безработните могат да се регистрират. Самонаетите лица ще могат да кандидатстват за безлихвен кредит до 1500 лева.

Осигуровките се плащат от работодателя.

Няма да се съкращават държавни работници. Възможни са частични мерки за звена, които са с ограничена функция в рамките на епидемията. Служителите, които точно в този момент са на първа линия в борбата с епидемията ще бъдат стимулирани заради тяхната активна родя.

Не се обсъжда промяна на пенсионното законодателство.

Свързани статии

Back to top button