Клуб „Театър“ изнесе представление в ПГСС „Сергей Румянцев“

На 13 май 2022 г. в ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит бе представено първо действие на пиесата „Кандидат за женене“ от Соня Петкова.

Клуб „Театър“ с възпитаници на професионалната гимназия е сформиран в рамките на проект „Мотивация за образование в Луковит“, който се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит – Роман, по процедура „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“. Ръководители на младите театрални самодейци са Антоанета Нечева и Диляна Колева.

На днешното представление присъстваха заместник-кметът Георги Георгиев, учители, ученици, родители и приятели. Подготовката на младежите ще продължи в следващите месеци, като цялата пиеса ще бъде представена догодина на сцената на читалището.

Проектът „Мотивация за образование в Луковит“ се изпълнява от Община Луковит в партньорство с НЧ „Съзнание 1895“, НУ „Инж. Вълков“, СУ „Ал. Константинов“ и ПГСС „С. Румянцев“.

Back to top button