Донка Михайлова представи проектобюджет 2022 г. на Община Троян

Донка Михайлова – кмет на Община Троян представи  проектобюджет 2022 г, който ще бъде внесен на 31.03. г  в  Общинският съвет, пред граждани на града.

Бюджетът в голяма степен ще определи степента на решаване на основните приоритети за развитие на общината през 2022 г.

За поредна година бюджетът на общината нараства, като това не е за сметка на увеличение на местните данъци и такси, които за 2022 г. остават непроменени и по-ниски от средните за страната.

Рамката на бюджета, който Кметът на Троян предлага, е в размер на 38 млн. 764 хил. лева, от които за държавни дейности 21 млн. 113 хил. лева и за местни дейности – 17 млн. 651 хил. лева. За съпоставка за 2021 г. рамката е 35 млн. 918 хил. лева.

Ръст е в размер на 2 млн. 846 хил. лева, като при приходите за финансиране на държавни дейности е 2 млн. 080 хил. лева и 766 хил. лева за местни дейности.

Back to top button