Кметът на Ловеч забрани използването на пиротехнически изделия

По повод предстоящите новогодишни празници кметът на Община Ловеч  Корнелия Маринова със своя заповед от 29 декември т.г. забрани употребата на територията на община Ловеч на пиротехнически изделия по смисъла на чл. 8, aл. 1 и ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Забранява се ползването на взривни вещества, стрелба с огнестрелно оръжие, въздушни пушки и други действия, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота и здравето на гражданите.
Ограниченията целят да се предпази населението от нежелателни последствия в празничните дни около Нова година.

Забраната не важи в случаите, за които има изрично разрешение.
Припомня се, че продажбата на пиротехнически изделия трябва се извършва от търговци с надлежно разрешително, като се спазват условията за съхранение и опаковане.

При нарушения на заповедта ще се налагат санкции според наредбите на Общината.

Контролът по изпълнение се възлага на началника на РП „Полиция“ – Ловеч, на началник отдел „Контрол и сигурност“, на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на община Ловеч.

Заповедта е издадена на основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл.60, ал. 1, т. 6, чл. 152, ал. 1 и ал. 3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия, и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Ловеч за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на ловешка Община.

Свързани статии

Back to top button