Кметът на Община Тетевен отново внесе предложение за освобождаване от наем

Кметът на Община Тетевен отново внесе предложение за освобождаване от наем на имоти общинска собственост, предоставени за търговска дейност, чиято работа е напълно преустановена

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева внесе предложение в ОбС – Тетевен за освобождаване от заплащане на наеми и такси на общински имоти, представляващи търговски обекти, в които поради Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, са преустановени посещенията в периода от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Считаме за целесъобразно Община Тетевен като наемодател на недвижими имоти – общинска собственост, по действащи договори за наем, оперативно и навременно да взема решения за освобождаване от задължение за заплащане на наем от наемателите при положение, че са налице забрани, които водят до преустановяване на търговска дейност в отдадените под наем общински имоти за периода от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г., както и при удължаване на този срок в съответствие с бъдещи актове, подчерта д-р Бояджиева.

Тя добави, че това ще се отрази върху приходите на общинския бюджет, но целта е да се подпомогнат местните работодатели и бизнес. Д-р Бояджиева припомни, че през м. април също бе внесено и прието подобно предложение за опрощаване на наемите и таксите.

Съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването до 21.12.2020 г. се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения, увеселителни и игрални зали, и търговски центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

 

Източник:
Пресцентър Община Тетевен

Свързани статии

Back to top button