Кметът на Община Ловеч отмени свои заповеди

    Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова отмени свои заповеди с нова. Със Заповед  3-592/15.04.2020 г. се отменят много от ограниченията наложени от градските власти през м. март 2020 г.

ЗАПОВЕД № З-602/15.0.2020 Г. ЗА ОТМЯНА НА ЗАПОВЕДИ № З-489/19.03.2020 Г. И ЗАПОВЕД № З-516/24.03.2020 ГОДИНА

Няма либерализиране на мерките в Община Ловеч

 

Няма либерализиране на мерките за коронавируса в Община Ловеч и това става ясно от заповед на кмета на Община Ловеч със своя заповед № 602/ 15.04.2020 г. отмени своя по-стара заповед № 489/ 19.03.2020г. поради влязла в сила заповед на  директора на РЗИ-Ловеч. Така забраната за ползване на вендинг-автомати, предлагащи топли и студени напитки и други хранителни стоки на открито и в сгради, остава.

Отменя се заповед №516/24.03.2020 г. за забрана провеждането на семейни и други тържества, както и събирания на групи хора. Това може да става при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Всеки гражданин следва да съблюдава въведените правила за безопасност.

 

Ето и пълния текст на заповед № 602/ 15.04.2020 г:

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, т. 5 на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, въведените противоепидемични мерки с т. 3 на Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на директора на РЗИ-Ловеч, поради допусната техническа грешка в изписване номера на заповедта по т. 1 от заповед № З-592/15.04.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Изменям  и допълвам Заповед № 592/15.04.2020 г., както следва:

      Точка 1. „Отменям Заповед № З-503/20.03.2020 г. на кмета на Община Ловеч“ да се чете „Отменям Заповед № З-489/19.03.2020 г. на кмета на Община Ловеч, поради влязла в сила забрана за ползване на вендинг-автомати, предлагащи топли и студени напитки и други хранителни стоки на открито и в сгради с т. 3 от Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на директора на РЗИ-Ловеч.“

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 592/15.04.2020 г. на кмета на Община Ловеч.

     Копие от заповедта да се оповести на заинтересованите страни чрез интернет страницата на общината, да се изпрати на кметовете и кметските наместници в населените места на общината, да се връчи на заместник-кметовете и секретаря на общината, на началника на РУ-Ловеч на МВР и на началник на отдел „Контрол и сигурност“, за сведение. 

Ето и всички заповеди на Община Ловеч и Министерство на здравеопазването описани в днешната

ЗАПОВЕД , която отменя други заповеди

Автор:
Павлин Иванов
Източник:
ОБщина Ловеч

Свързани статии

Back to top button