Позиция на Община Ловеч по повод неоснователни нападки към Бюджетна дейност „Обреди“

Във връзка с разпространение на 10 февруари т.г. на манипулативни публикации  в социалните мрежи и по една телевизия,  насочени срещу Община Ловеч и Бюджетната и дейност „Обреди“, относно траурната дейност на територията на общината, изразяваме своята позиция.

Община Ловеч, осъществява дейността си при спазване на законодателството в Република България.

За нас е напълно неприемлив нападателният тон на гостуващия екип, който не спазва журналистическите стандарти, не потърси  гледната точка на Община Ловеч, а отправи открити заплахи към кмета на Общината. Тенденциозно и злепоставящо е да се твърди, че общината е монополизирала „бизнеса с погребения“ и пр.

По този повод сме длъжни да заявим следното:

  • Гробищните паркове на територията на Община Ловеч са публична общинска собственост. Те се стопанисват от Община Ловеч и никой друг няма право да се разпорежда с тази собственост.
  • Ако някой го направи, той осъществява административно нарушение и на него се налага административен акт.
  • Бюджетна дейност „Обреди“ – гр. Ловеч събира цени на услуги, предоставени от общинската администрация при тъжни и радостни ритуали на основание чл. 53, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, приета от Общинския съвет и възложена за изпълнение на „Обреди“.
  • Няма нормативно ограничение, което да налага само общината да е собственик на гробищен парк. Частните траурни агенции могат да инвестират в изграждането на гробищен парк и да извършват пълно обслужване на гражданите и безплатно.
  • Близките на покойниците са задължени да ползват само обективно необходимите услуги, разписани в чл.4 на Наредба 2 на МЗ и чл. 9, ал. 1 от Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на територията на Община Ловеч. Близките на покойниците не са задължени и никога не са били задължавани да ползват всички останали услуги, предоставяни от БД „Обреди.

Така че по никакъв начин не може да се говори за монопол върху някаква дейност. Самочувствието на някои погребални агенции явно идва от печелившия за тях бизнес, но те трябва да спазват законите и наредбите. При възникналите конфликти арбитър може да бъде само съдът.

Освен това, за разлика от някои интервюирани, администрацията не си служи със заклинания, клетви, а спазва добрия тон и разписаните правила и протоколи.

Многократно сме отговаряли на запитвания на граждани, включително по ЗДОИ, и това ще правим и занапред.

Източник:
Община Ловеч, пресцентър

Lovech.bg

Lovech.bg - Актуални новини от Община Ловеч
Back to top button