Община Ловеч преминава към дистанционна форма на работа

Администрацията на  Община Ловеч преминава към дистанционна форма на работа, услугите за гражданите ще работят

Община Ловеч уведомява гражданите, че със заповед на и. д. кмет Цветан Георгиев  на  3 декември 2021 г., петък, ще се извърши дезинфекция на всички помещения и общи части в административната сграда. Заповедта е във връзка с  високата заболеваемост от COVID-19  в администрацията на Община Ловеч. През този ден служителите преминават към дистанционна форма на работа.

В услуга на физическите и юридическите лица ще работят Център за услуги и информация на гражданите, Дирекция „Местни приходи“ и отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в сградата на Общинската администрация на ул. „Търговска“ № 22, първи етаж.

Пропускателният режим ще изисква от посетителите строго спазване на всички санитарни мерки, а помещенията ще се дезинфектират регулярно. Работното време е от 8.30 часа до 17.00 часа.

Back to top button