Община Ловеч с допълнителни икономически мерки за бизнеса

Във връзка със засилен инвеститорски интерес се наблюдава увеличаване на исканията за изменение на Подробни устройствени планове (ПУП), както за нови имоти извън регулация, така и за комплексни проекти за инвестиционни инициативи на територията на Община Ловеч.

От 2016 до 2020 година издадените заповеди и решения за разрешение за изработване на ПУП са общо 196, като в бройката не са включени върнатите за корекции ПУП – ве.

Само до 10 февруари тази година обаче, те са 19, като в процес на обявяване са още 11 броя.
Съгласуваните и издадени заповеди и решения на ОбС за одобряване на ПУП от 2016 до 2020 година са общо 143.

За месец февруари, т.г. са 6, а в процес на обявяване са още 26, или говорим за общо 32 броя, като и тук не са включени върнатите за корекции ПУП – ве.

Бройката говори за едно значително увеличение, както на издадените заповеди и решения за разрешение изработване на ПУП, така и на съгласуваните и издадени заповеди и решения на ОбС за одобряването им.

„Това е една от икономическите мерки, чрез които Община Ловеч създава и поддържа благоприятен бизнес климат, за да осигури условия бизнесът да реализира своите намерения.
Служителите в администрацията са натоварени извънредно много, но за да има инвестиции, Общината е тази, която трябва да създаде предпоставки“, коментира кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Lovech.bg

Lovech.bg - Актуални новини от Община Ловеч
Back to top button