В Ловеч предстои Регионална дискусия на кметовете и председателите на Общински съвети от Северозападен район

В Ловеч предстои на 23 ноември 2022 г. Регионална дискусия на кметовете и председателите на Общински съвети от Северозападен район. Срещата ще се проведе в Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ от 11.00 часа. В началото гостите ще бъдат поздравени от Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ, и от домакина Корнелия Маринова – кмет на община Ловеч.

Сред участниците са членовете на УС и КС на НСОРБ от Северозападен район: Донка Михайлова– заместник-председател на УС на НСОРБ, Десислава Тодорова- член на УС на НСОРБ, кмет на община Борован, Златко Живков – член на УС на НСОРБ, кмет на община Монтана, Калин Каменов – член на УС на НСОРБ, кмет на община Враца, и др.

Участие ще вземат Десислава Георгиева- заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (онлайн), Георги Събев – заместник-министър на земеделието, Наталия Ефремова – заместник-министър на труда и социалната политика. Главната тема е децентрализацията – от държавата към общината и вътре в общината. Подтемите засягат проблемите на финансовите ефекти за общините при преотстъпване на част от националните данъци и разширяване на собствената приходна база, както и взаимодействие между ръководството на общината и кметовете на кметства. Отделно внимание ще бъде отделено на европейската подкрепа за общините в периода 2021 – 2027 г.

Back to top button