Община Ловеч организира ученически фотоконкурс по случай 11 май

Община Ловеч организира фотоконкурс по случай 11 май – празник на град Ловеч. Темата е „Мой люляков Ловеч“. Ловеч през пролетта, хората от Ловеч; природата и града; архитектурата и
традициите.
Фотоконкурсът има за цел да покаже красивата страна на града и всичко хубаво, което се случва в него. Дайте простор на вашето въображение и интерпретирайте темата творчески: образи, улици, пейзажи, градски сюжети. Запечатайте всеки кадър, който улавя духа на града и обитателите му!
I. Условия за участие
1. Право на участие в конкурса имат ученици от I до XII клас от Община
Ловеч
2. Всеки автор може да представи 1 (една) снимка
3. Снимката да е направена през 2020 г. или 2021 г.
II. Технически изисквания за снимките
Класираните снимки ще участват в изложба. Те трябва да отговарят на
следните спецификации:
• Да са с оригиналния размер пиксели (освен ако не са изрязани). Не трябва да се променят размера или резолюцията.
• Препоръчват се цветови пространства AdobeRGB, sRGB или Gamma 2.2 за черно-бяло. Да не са в CMYK.
• Да са във формат JPEG с висококачествена компресия.
• Журито може да поиска оригиналните файлове от апарата.
Приемат се само единични експозиции. Няма да бъдат допуснати следните:
• Множество експозиции, полиптихи (диптихи, триптихи и т.н.).
• Зашити панорами от няколко кадъра.
Съдържанието на снимката не трябва да се променя чрез добавяне, преместване, обръщане, изкривяване или премахване на хора и/или предмети от кадъра. Изключения правят:
• Странично изрязване на снимката.
• Премахване на прах или замърсявания от обектива/сензора.
Разрешени са корекции на цвета и обръщане в черно-бяло, които не променят съдържанието. Изключения правят:
• Корекции на нюанса на цвета до такава степен, че да се различава от
оригиналния.
• Корекции на нивата на плътност, контраст, цвят и/или наситеност, които значително променят съдържанието като прикриват или заличават информация в изображението.
Журито определя кои промени са значителни.
III. Регистрация и участие
1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки на електронна
поща p.yotov@lovech.bg.
2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има
следната информация:
• заглавие на снимката
• име и възраст на автора
• текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката
• година на заснемане
• име на родител/настойник за участници под 18 г.
• телефон за връзка
• училище, клас
• електронна поща
До участие във фотоконкурса няма да бъдат допускани творби,
изпратени с неточна или непълна информация.
Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.
ІV. Класиране и награждаване
Жури ще вземе решение за присъждане на първо, второ и трето място, като определи победителите в различните категории.
Класирането ще се извърши в три възрастови групи:
• I възрастова група – от I до IV клас
• II възрастова група – от V до VII клас
• III възрастова група – от VIII до XII клас
Класираните снимки ще бъдат отличени с грамоти и материални награди. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане. Журито си запазва правото да не присъди всички
награди.
V. Срокове
1. Срок за изпращане на снимките – от 01.04.2021 г. до 20:00 часа на
20.04.2021 г.
2. Класираните фотографии ще участват в изложба, която ще бъде
открита на 10 май 2021 г.
3. Наградите ще бъдат обявени на церемония при откриване на
изложбата.
За контакти и допълнителна информация телефон: 068 688246.

Back to top button