Мъничко добро за една ранена птица

Мъничко добро за един бял щъркел в село  Българене, ни пишат от Информацонно-културен център град Левски, област Плевен.
На 19 юли 2021г. в с. Българене е намерен бял щъркел в безпомощно състояние. Ранената птица е транспортирана още същата вечер от Георги Георгиев до град Левски и приютена от Зорница Сургова-Стоянова (на снимката).Мъничко добро за една ранена птица

Сем. Стоянови полагат необходимите грижи за оцеляването на щъркела, като междувременно е съобщено за ранения екземпляр на експерт от РИОСВ-Плевен.

На 20 юли 2021г., рано сутринта, с помощта и съдействието на служителите на ЖП-Гара Левски, ранената птица е транспортирана до град Плевен.

Съгласно правомощията си, служителите на РИОСВ-Плевен са предоставили белия щъркел за лечение в Спасителен Център – гр. Стара Загора.

Напомняме, че Белият щъркел е защитен вид, включен в списъка на Приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие. Съгласно същия Закон, лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр от животински вид от Приложение №3 е длъжно да уведоми най-близкия регионален орган на МОСВ.

Днес, отново, една безпомощна птица от дивата природа, събра хора с добри сърца, които без колебание и съмнения, направиха едно мъничко ДОБРО.

Община Левски благодари на сем. Стоянови, на г-н Ангелов – Началник ЖП-гара Левски, служителите към ЖП-Гара Левски и на началник-влака на пътнически влак Г. Оряховица – Червен бряг.

Източник:
Информационен център - Община Левски
Back to top button