Мариела Модева е назначена за заместник-министър на туризма

Мариела Модева е назначена за заместник-министър на туризма със заповед на министър-председателя Кирил Петков, съобщиха ор Министерския съвет за Областта.

Тя е професор по обществени комуникации и информационни науки, дългогодишен преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии и в ЮЗУ „Неофит Рилски“. От 2019 г. досега е директор на Института за изследване и развитие на лидерството в информационна среда.

Била е член на Националния съвет за опазване на недвижимите паметници на културата към Mинистерството на културата, както и съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството по въпросите на опазване на недвижимите културни ценности; европейски програми и проекти за развитие на културния туризъм.

Източник:
Анастасия Николова МС
Back to top button