Mерки за ускоряване на имунизационния процес

Mерки за ускоряване на имунизационния процес  бяха  очертани време на заседание на  Областния кризисен щаб по здравеопазване.

Мерки за ускоряване на имунизационния процес и обхващане на населението с ваксини срещу COVID-19 очерта на заседание днес Областният кризисен щаб по здравеопазване. То бе ръководено от областния управител инж. Светослав Славчев, председател на щаба. Участваха директорите на болниците в Ловешка област, кметовете на общини, директорите на РЗИ, ОД на МВР, ТД на ДАНС, РЗОК, РДПБЗН, председателят на РК на БЛС, представители на ЦСМП и РУО.
Обсъдени бяха възможностите за повишаване обхвата на имунизираните лица и участието и взаимодействието на институциите в този процес.
Сред набелязаните по предложение на РЗИ мерки са кметовете и кметските наместници на населените места да представят списък на трудноподвижни/инвалидизирани лица, заявили желание за ваксинация, чрез социалните служби и длъжностните лица, осъществяващи патронажна грижа, както и да бъдат проведени срещи с представители на клубовете на инвалида и на пенсионера и на читалищата, за да се проучи желанието на възрастните за имунизация и се организират мобилни екипи за обхващането им. Кметовете на общини, които имат назначени здравни медиатори, да разпоредят срещи с населението в райони с концентрирани малцинствени групи (голяма част от които са неосигурени и нямат личен лекар), да проведат информационна кампания, да проучат потребностите и желанието на тези лица да се имунизират, като за целта ще бъдат организирани мобилни екипи, съвместно с ЦСМП за обхващането им. С цел повишаване обхвата с имунизации на персонала на учебните заведения и детските заведения РУО да проучи желаещи за ваксиниране и да предостави актуални списъци. С оглед възможностите за ваксиниране на ученици от 16–18 г. с ваксината на Пфайзер РУО чрез директорите и класните ръководители на учебните заведения на родителски срещи да проучи желанието за ваксиниране на тази възрастова група и да се предоставят списъци. За тази цел активно да бъдат включени медицинските специалисти в училищата и детските градини.
Всички общински и държавни структури в област Ловеч да предоставят списъци на желаещи да се ваксинират лица, работещи в тях, и на техните семейства. Общинските администрации да проучат потребностите и желаещите да се ваксинират от социалните институции и социалните услуги резидентен тип и да предоставят актуални списъци на необхванати, но желаещи да се ваксинират лица от персонала. Отново да се проучат необхванатите потребители на социални услуги в домовете за стари хора и ЦНСТ с цел ваксинирането им.
Областна администрация чрез обединенията на работодателите да изиска списъци на желаещи за имунизиране лица от предприятия и фирми на територията на област Ловеч, които да бъдат обхванати чрез мобилни екипи или в съответните временни имунизационни пунктове по населени места с оглед непродължително отсъствие от работния процес. Службите по трудова медицина да информират съответните работодатели и работници за ползите и възможностите за ваксинация, да проучат потребностите и да изпратят списъци на желаещи лица за ваксиниране.
Председателят на РК на БЛС и Сдружението на ОПЛ да дадат предложение за повишаване активността и ангажираността на личните лекари за имунизиране на пациентите им. Ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ да проведат информационна кампания сред медицинския и немедицинския персонал в тях за постигане на по-висок обхват на имунизираните. Независимо от обстоятелството, че голяма част от медицински персонал преболедува, съществува риск от повторна инфекция.
На срещата стана ясно, че към 31 май т. г. са поставени общо 19 347 дози ваксина, с първа доза са 11 922-ма и с втора – 7425. В първата фаза на имунизацията са обхванати (с първа доза) 674 лица – лекари, специалисти по здрави грижи, помощен персонал, дентални лекари, фармацевти. Във втората фаза обхванатите са 640 – те са от социалните институции – потребители и персонал, педагогически специалисти и непедагогически персонал в детски градини, училища и ВУЗ. В третата фаза са имунизирани 988 лица – служители, участващи в поддържането на основни за обществения живот дейности. 8281 са обхванатите възрастни над 65-години и уязвими групи в четвърта и пета фаза. Останалите имунизирани са 1339 – основно по линия на зелените коридори. По информация на директора на РЗИ д-р Анета Винева за вчера и днес има близо още хиляда имунизирани. Според нея обаче общият процент на обхванатото население в Ловешка област е 20 и е далеч от това, което е нужно. За да не стигаме до следваща вълна, е необходима информираност на гражданите – целенасочено, последователно, продължително време да бъде разяснена ползата от ваксинирането, изтъкна тя. Затова и сред мерките беше записана активна регионална медийна кампания за популяризиране възможностите за ваксиниране, като в нея се включат водещи лекари от лечебните заведения в областта. По предложение на областния управител ще бъде потърсена и централна подкрепа в информационната кампания.
Към 2 юни 14-дневната заболяемост в област Ловеч е 62 на 100 хиляди население. Общо диагностицираните случаи в областта са 5697. Активните случаи са 134, от които 105 на домашна изолация и лечение и 29 хоспитализирани. Починалите лица до момента са 357. Излекуваните са 5206. Под карантина са 293-има.

Mерки за ускоряване на имунизационния процес  са предложени от РЗИ Ловеч.

Източник:
Областна администрация Ловеч
Back to top button