Международен ден без тютюнопушене-17 ноември 2022

Международен ден без тютюнопушене – 17 ноември 2022год. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Ловеч проведе мероприятия във връзка с Международния ден без тютюнопушене. Включиха се: ПЕГ „ Екзарх Йосиф I“,  НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, ПГМЕТ, ПГИТУ и СУ „Тодор Кирков“.

Учениците бяха запознати с вредите от тютюнопушенето, участваха в анкета и изгледаха мотивиращо видео „Защо спрях цигарите“. Целта е да се убедят колко е важно да не бъдат пушачи в името на собственото си здраве и на здравето на семейството и близките си.

Учениците, който пушат, бяха предизвикани да изразят съпричастност към днешния ден  с идеята „Цигара срещу шоколадов бонбон“. Подканени бяха да се лишат от една цигара, спестявайки на тялото си тази отрова и  заменяйки я с полезен шоколад.

Традицията на Деня без цигари е възникнала през 1971 г. в град Рандолф, САЩ, когато американецът Артър Мълейни накарал своите съграждани да спрат да пушат поне за един ден и инвестират спестените по този начин средства в благородни каузи.

През целия месец ноември всеки пушач може да се консултира безплатно и на Националната телефонна линия за отказване от тютюнопушенето – 0700 10 323.

Back to top button