Публично обсъждане за промени в Закона за движение по пътищата

Публично обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата ще бъде организирано от МВР . Проектът е публикуван на интернет страницата на МВР, съобщават от институцията за Оblasta.com

Припомняме, че в началото на декември 2021 г. по заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков беше създадена работна група за анализ на сега действащия закон. Задачата на експертите беше да направят цялостен преглед на нормативната база. Бяха изготвени конкретни предложения и препоръки, които залегнаха в проекта.

Покани да предоставят становища са отправени към представители на законодателната и изпълнителната власт, ВАС и ВКС, браншови организации и неправителствени организации, ангажирани с проблема. В рамките на едномесечния срок за обществено обсъждане ще бъде обобщен приносът на постъпилите мнения и предложения по законопроекта.

Водено от убеждението, че безопасността на движението и намаляването на пътния травматизъм изискват отговорност и координация от различни структури, Министерството на вътрешните работи планира да проведе във вторник, 19 април, и публично обсъждане. Допълнителна информация за организацията на събитието ще предоставим в началото на идващата седмица.

 

Източник:
МВР
Back to top button