Над два тона ненужен текстил се събират месечно в Троян

Над два тона ненужен текстил се събират месечно от поставените в Троян контейнери за разделно събиране съобщават  от общинска администрация за Областта.

През изминалата година Община Троян предприе редица стъпки, чрез които се надяваме да бъде осигурено разделно събиране на отпадъците още при източника и предаването им за рециклиране.

Всичко, което заедно успеем да реализираме в тази посока, ще се отрази пряко не само на чистотата и красотата на нашия град, но и върху запазването на сегашната ставка за такса битови отпадъци. Регулярно ще подаваме информация към гражданите не само за напредъка, но и за проблемите и предизвикателствата, пред които се изправяме при тази дейност.

През м. май 2021 г. бяха поставени контейнери за разделно събиране на ненужни облекла и текстилни материали, от които към момента се извозват над 2 тона месечно.

В момента контейнери има на:
Малкият пазар зад ресторант „Фамозо“, до трафопоста на кръстовището на улиците: „Еделвайс“, „Охрид“ и „Св. Св. Кирил и Методий“;
ж.к. Лъгът срещу блок № 4
ул. „Васил Левски“ № 253 (до северната ограда на “СБАЛББ – Троян” ЕООД );
ул. „Проф. Шипковенски“ № 10 ( до западната ограда на “МБАЛ – Троян” ЕООД).
ул. „Г. С. Раковски” срещу № 67
ул. „Генерал Карцов” № 118.

В тях можете да оставите своите стари дрехи, обувки, чанти, домашен текстил и текстилни материали, които, след обработка, ще бъдат използвани като пълнеж на дюшеци и при производството на манекени и настилки за спортна борба.

Важно изискване е всички ненужни текстилни предмети да са чисти и опаковани в затворена торба или плик. Припомняме, че всички контейнери са снабдени със специална система против отваряне, така че не могат да бъдат отваряни от друг, освен от служители на оторизираната фирма.

Вярваме, че заедно можем да направим Троян по-приветлив и отново молим – не изхвърляйте нищо извън определените за целта места!

Troyan.bg

troyan.bg - Актуални новини от Община Троян
Back to top button