Корнелия Маринова: Времената са такива, че трябва да се нагаждаме интелигентно

Спряхме се на варианта „магазин на открито“ и то само в сряда

Добър ден, г-жо Маринова

1. Как ще коментирате новата заповед на Министър Ананиев  в която  има  нареждане  общините да създадат организация за функционирането на кооперативни и фермерски пазари? Това не е ли опасно, имайки пред вид, че възрастните хора са непредсказуеми в действията си. 

С решение на Общински оперативен щаб за превенция и ограничаване на разпространението на коронавирус на територията на Община Ловеч от 9.03.2020 г. беше въведена мярка за ограничаване провеждането на традиционния пазарен ден в сряда, до отшумяване на заболяването.

2.В Заповедта се казва – ” С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително и следните практики – разширяване на площта на фермерските пазари, поставяне на информационни табели, въвеждане на заграждения с цел предотвратяване на струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движения и други„.

В  България и Ловеч  може ли  да се осъществи, имайки непокорния дух на нацията ни?

Днес, 7 април 2020 г. проведохме среща с управителя на „Общински пазари- Ловеч“ ЕООД и обсъдихме възможните начини за изпълнението на заповедта на Министъра на здравеопазването, с цел недопускане на разпространението на коронавируса на територията на нашата община и опазване на здравето на нашите съграждани, и в същото време балансирано осигуряване на възможността за реализиране на продукцията на селскостопанските производители.

Спряхме се на варианта на организация, аналогичен на работата на хранителните и зеленчуковите магазини, т.е. „магазин на открито“ и то само в сряда, за времето от 7.00 до 14.00 часа.

За целта създадохме следната организация за функциониране на фермерския пазар:

Фермерският пазар, като част от района на кооперативния пазар да бъде организиран в ден сряда за времето от 7.00 до 14.00 ч., като се допускат само местни производители;

Площта на фермерския пазар (това е само част от площта, която се стопанисва от дружеството) да бъде обозначена/заградена с лента, движението да бъде организирано еднопосочно, като входът е от вътрешната част на пазара, а изходът е на ул. „Осъмска“;

Входът и изходът се обозначават с табели, като на входа се поставят указания за спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите и клиентите;

Всички продавачи да ползват лични предпазни средства – маски и ръкавици и да бъдат запознати срещу подпис и прилагат стриктно Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на Директора на РЗИ – Ловеч, като контролът се осъществява от служители на „Общински пазари- Ловеч“ ЕООД;

За предлаганите плодове и зеленчуци продавачите да осигурят найлонови пликове, торбички или ръкавици, с оглед намаляване риска от замърсяване на продукцията; продавачите да информират клиентите, че продуктите преди да бъдат използвани трябва да бъдат добре измити;

Служители на „Общински пазари- Ловеч“ ЕООД, подпомагани от служители на Община Ловеч ще осигурят контролиран достъп на клиенти в охраняваната зона – фермерски пазар;

3.Според Вас по този начин строгите мерки  за борба с COVID -19, не си ли противоречат  в момента.  Това малко ми звучи като  -„Днес  с маски, утре – препоръчително е с маски”  и подобни  заповеди от 13.03. досега. Отменят се ограничения наложени от Общините.

Не,  не ме притеснява. Взели сме всички мерки. Маски, дезинфектанти.  В момента всичко се извършва под строг контрол. Времената са такива, че трябва да се нагаждаме интелигентно. Все пак е такава ситуацията.

  1. Препоръки към гражданите и търговците имате ли?

Разчитам на отговорното поведение на гражданите и търговците и препоръчвам на всички да спазват противоепидемичните мерки, да носят маски и ръкавици, да спазват нормативно определеното разстояние, да изготвят предварителни списъци на покупките и максимално бързо да напуснат зоната на фермерския пазар.

Приканвам всички да спазват указанията на служителите от вход до изход на охраняваната зона.

Back to top button