Наградиха 21  служители от РД ПБЗН-Ловеч и РС ПБЗН

Наградиха 21  служители от РД ПБЗН-Ловеч и РС ПБЗН в региона, по повод професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 14 септември

За проявена инициативност, постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение служебните задължения и във връзка с професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 14 септември са отличени общо 21 служители на РДПБЗН – Ловеч.

от Министъра на вътрешните работи:

с „ПОЧЕТЕН МЕДАЛ НА МВР

ПЕТЪР НЕДЯЛКОВ – командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч

с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА”

Инспектор ЙОРДАН ВУТЕВ – инспектор V степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч
Младши експерт ДИЛЯН ДОЧЕВ – командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Ловеч
Младши инспектор ИВАН СТАНЧЕВ – старши пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Ловеч

От Главен секретар на МBP
с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА”

Младши инспектор ЦВЕТАН НЕДЕЛЧЕВ – старши пожарникар в сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към РДПБЗН – Ловеч

От Директора на ГДПБЗН-МВР
с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА

Младши инспектор СТЕЛЯН ИЛИЕВ – Водач на специален автомобил І степен в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Троян

От Зам. директора на ГДПБЗН-МВР
с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА

Младши инспектор МАРТИН ДАРАКЧИЕВ – младши инспектор І степен в Районна служба ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Троян

От Директора на дирекция „Оперативни дейности“
с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА

Младши експерт СТАНИМИР ВЪЛОВ – началник на дежурна смяна в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Ловеч
Младши експерт ТИХОМИР СТАНЧЕВ – командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Ловеч
Младши инспектор ИЛЧО ИЛИЕВ – старши пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Ловеч
Младши инспектор ВЕНЦИСЛАВ МАНОЛОВ – водач на специален автомобил в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ при Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Ловеч.

• От Директора на РДПБЗН – Ловеч

с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА

Младши инспектор ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ – старши пожарникар в РСПБЗН-Троян
Младши инспектор ИЛИАН МАРИНОВ – старши пожарникар в РСПБЗН – Троян
Младши експерт СИМЕОН СИМЕОНОВ – началник на дежурна смяна в РСПБЗН – Тетевен
Младши експерт ЦАНКО СТОЯНОВ – началник на дежурна смяна в РСПБЗН –Тетевен
Младши инспектор СТЕФЧО МАРИНОВ – старши пожарникар в РСПБЗН – Тетевен
Младши инспектор ТОДОР ГЕНЧЕВ – ВСА, той и пожарникар РСПБЗН – Тетевен.
Младши инспектор ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – водач на специален автомобил І степен в РСПБЗН – Тетевен
Младши инспектор КРАСИМИР ИВАНОВ – пожарникар в РСПБЗН – Ябланица
Младши инспектор ГЕНКО ИВАНОВ – водач на специален автомобил І степен в РСПБЗН – Ябланица
Младши инспектор ЛЮБОМИР АНТОНОВ – пожарникар в РСПБЗН – Ябланица

Източник:
ОД МВР Ловеч
Back to top button