Нели Митева атакува определена такса за гробоползване

Нели Митева атакува определена такса за гробоползване над 8 години  подавайки жалба в Административния съд, заради разпоредба на влязлата в сила на 15 февруари т. г. Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч. Това съобщават от областната администрация.
Според жалбата пред незаконосъобразността се състои в това, че при определяне на таксата за гробоползване не са представени доказателства за нейното формиране.

Съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ размерът на таксите следва да съответства на разходите на Общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи, административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходваното работно време, доуточняват от Областна управа.

Според жалбата липсва доклад за калкулациите на разходите, формиращи размера на таксата за ползване на гробни места над 8 години, която се заплаща еднократно, както следва: право на гробоползване за 15 години обикновена услуга – 70 лева, и бърза услуга – 175 лева.

Липсва и каквато и да било законова и финансово-икономическа обосновка относно приемането и определянето на конкретния размер на услугата.
Според в.и.д. управител на  Област  Ловеч Нели Митева, размерът на таксата е приет в противоречие с разпоредба от ЗМДТ.

Правото на гробоползване е част от правото на откупуване на гробно място, съгласно която общините събират местни такси за откупуване на гробни места. След като е определена такса за гробоползване не може да се определя за същата услуга в определен размер за съответния срок, друга цена.

Нели Митева атакува, че поради липса на калкулация на таксата за право на гробоползване не може да се установи спазено ли е императивното изискване на Закона, което гласи, че административните разходи във връзка с предоставяне на услугата не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата, се казва в прессъобщението от областна администрация.

Областен управител за Ловеч е Нели Митева

Back to top button