Отнемане неправомерно завладян имот

Отнемане неправомерно завладян недвижим имот, публична държавна собственост, разпорежда в заповед от вчера областният управител инж. Светослав Славчев.

Става дума за около един декар в чашката на язовир Сопот в землището на с. Голяма Желязна, където е разположен снабден с електроенергия фургон и са изградени паянтови постройки.
По проблема е образувана преписка, има становище на Министерството на земеделието и горите, на което е предоставен за управление язовир Сопот, и постановление на Районна прокуратура – Ловеч, които възлагат на областния управител да извърши проверка на фактическото състояние и да предприеме действия по освобождаване на имота. Проверката на областната администрация от юни т. г. установява, че имотът се ползва не по предназначение и се държи без правно основание.
Доброволното изпълнение на заповедта на областния управител е със срок до 10 ч. на 23 август. В противен случай ще се пристъпи към принудително изпълнение, за което е назначена и нарочна комисия.
Заповедта е изпратена на ползвателя на имота, на община Троян ОДМВР, МЗХГ, както и на Централната рибоопазваща организация – Стара Загора, сезирала прокуратурата за нарушението, която в жалбата си посочва, че е изпращала сигнали до общините Троян и Угърчин и до областната дирекция „Земеделие“, но отговори не са получени.
Контрола по изпълнението на заповедта за изземането инж. Славчев ще упражнява лично. Тя може да бъде обжалвана пред Административен съд – Ловеч.
Предстоят нови проверки по фактическото състояние на останалите държавни имоти край язовир Сопот и при констатиране на подобни нарушения, ще се пристъпи отново към принудително изземане.

Back to top button