НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов” в Ловеч отбелязва този месец 75 годишнина

Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина (НПГВМ) „Проф. д-р Димитър Димов” в Ловеч отбелязва този месец 75 години от създаването, съобщава директорът Габриела Георгиева. По този повод е изготвена специална програма с много събития, а месец юни 2021 г. е обявен като месец на Ветеринарния.

Програмата включва седмица на иновациите (1-4 юни), седмица на писателя Димитър Димов (7-11 юни), седмица на клубните дейности (14-18 юни), седмица на професиите (21-25 юни) и седмица на програмата ЕРАЗЪМ + (27 – 30 юни), в която е предвидено пътуване до Перуджа, Италия, за обмен на опит по програмата.

На 22 юни е предвиден форум на иновациите в област Ловеч и откриване на проект “Изграждане на виртуална лаборатория за обучение по анатомия“, както и връчване на училищните награди. На 23 юни е Ден на отворените врати и представяне на професиите на НПГВМ.

Националната професионалната гимназия по Ветеринарна медицина в Ловеч е най-старото ветеринарно училище в България, което събира ученици от 14 области на страната. Началото е поставено през 1946 година с решение на Министерски съвет за създаване на държавно средно-специално училище за преработка и консервиране на хранителни продукти от животински произход. Първият директор е ветеринарния лекар д-р Цветков. През 1949 – 1950 г. училището се трансформира, като ветеринарно – техническо училище с прием след 9 клас и срок на обучение 2 години. През 1951 – 1952 г. се преобразува в Техникум по ветеринарна медицина с прием от 7 клас. В новия учебен план се включват предимно ветеринарно-медицински клинични дисциплини и въпроси от зоохигиена и зоопрофилактика. От 1956 – 1957 г. започва изграждане на Учебно-опитна база, където в реални условия се провежда и до днес практиката на учениците. С Решение на Министерството на образованието през 2003 година Ветеринарно-медицинския техникум е преобразуван в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов”, който освен класик на българската литература е и известен учен в областта на ветеринарната медицина, професор по анатомия и хистология. През 2017 г. по предложение на Министерството на образованието Министерският съвет обявява гимназията за Национална като училище с висок авторитет, капацитет и значимост.

Back to top button