Областната комисия „Военни паметници“ внася предложение в МО

За финансиране на ремонта и доизграждането на монумент в Априлци

Областната комисия „Военни паметници“ внася предложение в МО за финансиране ремонта и доизграждането на монумент на загиналите във войните в Априлци.

Предложение за финансиране ремонта и доизграждането на монумент на загиналите във войните в гр. Априлци ще изпрати до Министерството на отбраната областната комисия „Военни паметници“. Това бе решено днес на нейно заседание по предложение на кмета на общината инж. Тихомир Кукенски, представено от заместника му Снежина Стоянова. Монументът се намира в центъра на Априлци – кв. Ново село, и се нуждае от възстановяване и разширяване, за да се допишат имената и званията на загиналите местни жители. Представен бе идеен проект, количествено-стойностна сметка и снимки, доказващи настоящото положение.
На заседанието на областната комисия бе обсъдено състоянието на военните паметници в област Ловеч, извършените ремонтни дейности през 2020 г. и нужните стъпки за регистриране и картотекиране.

Председател на комисията е областният управител инж. Светослав Славчев, а членове – представители на общините, на отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание“ в Министерството на отбраната, директорът на Регионалния исторически музей в Ловеч, началниците на Военен гарнизон – Ловеч, Военно формирование 24480 – Ловеч, Военно окръжие II степен – Ловеч, Гарнизонен военен клуб – Ловеч, военният комендант на Гарнизон Ловеч, председателите на Дружество „Военноинвалид“ – Ловеч, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Ловеч, и Областния съвет на ветераните от войните – Ловеч.

Според Закона за военните паметници координацията по въпросите на издирването, проучването, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници в страната се осъществява от областна комисия „Военни паметници“ към областния управител.

По предложение на инж. Славчев ще бъде изпратено писмо до кмета на община Ловеч с искане да бъде определен терен за изграждане на паметник на загиналите ловчалии във войните. Оказа се, че в община Ловеч има 23 регистрирани военни паметника, но нито един в града.

Back to top button