Община Ловеч и синдикатите подписаха колективен трудов договор

Колективен трудов договор бе подписан на 13 октомври 2020 година в град Ловеч между ръководството на общината, представлявано от кмета Корнелия Маринова, от  една страна,  и синдикалните организации СО на КНСБ в Общинската администрация, представлявана от Христо Тотев – председател на СО на КНСБ, и синдикална секция на КТ „Подкрепа” в общинската администрация, представлявана от  Иваничка  Енчева – председател на СС на КТ „Подкрепа”.

Колективният трудов договор  урежда трудовите, служебните и осигурителните отношения в Общинската администрация, бюджетните дейности, кметствата и населените места в Община  Ловеч, които не са уредени с повелителни разпоредби на законите. Уреждат се и всички въпроси, свързани с тези отношения, като насочат усилията си към съгласуване на интересите си, добронамерено уреждане на възникналите спорове и предотвратяване на конфликти.

Договорът е резултат на съвместна работа  по проекта на двата синдиката, посочиха страните. Кметът Корнелия Маринова подчерта, че тя е първа за увеличение на заплатите в общината, но това ще стане тогава, когато финансовото състояние позволи. От договора са извадени  три Центъра за настаняване от семеен тип, защото вече са на външно доставяне.

Договорът бе подписан в шест еднообразни екземпляра, от които два за работодателя, един за СО на КНСБ, един за СС на КТ „ПОДКРЕПА” и два за Инспекцията по труда – Ловеч.

Договорът е гаранция за ползотворната работа в колектива и доказателство за добрите отношения между ръководството на Общината синдикалните организация на КНСБ и КТ „Подкрепа“.

На акта на подписването присъстваха  заместник-кметът Венцислав Христов и секретарят на общината Даниела Цанова.

По повод получените преди ден отличия за Община Ловеч  кметът Корнелия Маринова благодари на всички  присъстващи, като изтъкна, че без тяхната работа и ентусиазъм тези награди са невъзможни.

Източник:
Община Ловеч, пресцентър

Свързани статии

Back to top button