Община Ловеч ще получи безвъзмездно финансиране за обновяване на уличното осветление

Община Ловеч е една от двадесетте общини, които са класирани в процедурата за рехабилитация и модернизация на улично осветление, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г. Това съобщават от общинската администрация.

Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на общините за осветление и подобряване на условията на живот на населението.

За финансиране са кандидатствали 107 общини, като 104 от тях са преминали първия етап на класиране – административната оценка. От тях 20 ще получат финансиране, шест са отхвърлени и 78 са резерви.

Община Ловеч е на седма позиция сред класираните с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление в гр. Ловеч и с. Дойренци, Община Ловеч“

Бюджетът на проектното предложение е 1,164 милиона лева. Продължителността на изпълнение на проекта е 18 месеца, посочват още от администрацията.

Back to top button