Община Тетевен въвежда режим на уличното осветление

Община Тетевен уведомява своите жители, че от 25 януари започна поетапното въвеждане на временен режим на уличното и парково осветление на територията на цялата община, поради драстичното поскъпване на електроенергията за небитовите потребители.
Налагането на тази ограничителна мярка дълго време беше отлагано, но поради продължаващото поскъпване на ел. енергията тя стана наложителна.
В тази връзка, осветлението ще бъде спирано в часовия диапазон от 23:30 ч. вечерта до 03:30 ч. сутринта, всеки ден в гр. Тетевен и населените места от общината.

Teteven.bg

Teteven.bg - Актуални новини от Община Тететен
Back to top button