Община Троян получи Приз за иновации и добро управление за поредна година

Община Троян вече е притежател на кристалния глобус, с който се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги. Той е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданите.

Основната цел на инициативата за присъждане на Етикета за добро управление е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съревнование между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно местно самоуправление в България. Общините – носители на етикета бяха обявени на годишната среща на местните власти

Етикетът (Приз) представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа.

С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги. Той е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданите.

Основната цел на инициативата за присъждане на Етикета е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съревнование между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно местно самоуправление в България.

областта

Автор:
Община Троян

Troyan.bg

troyan.bg - Актуални новини от Община Троян
Back to top button