Община Троян с най-ниска безработица в Ловешка област

Община Троян с най-ниска безработица в Ловешка област – 3,7 на сто,  само с 0,1 пункта е по-висока безработицата в община Ловеч. Това сочат данните на Дирекцията „Регионална служба по заетостта“ в Ловеч.

Равнището на регистрирана безработица в областта през януари, когато поради сезонните особености традиционно се отбелязва и най-високата месечна безработица, е 7,5 процента. На месечна база се наблюдава увеличение от 0,1 процентни пункта, а на годишна база – спад с 2,6 процента.

Най-високата безработица е в общините Угърчин и Ябланица, съответно 21.7 и 23.8 на сто.

В края на януари регистрираните безработни в бюрата по труда от Ловешка област са били 4218, което е с 75 души повече от декември.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 141. Най-много са в преработващата промишленост, аграрния сектор, административните и спомагателните дейности, държавното управление, образование и др.

Най-търсените професии през месецa са работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, персонал, полагащ грижи за хората, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и др.

Back to top button