Общо три училища от област Ловеч с акредитация по програма „Еразъм +”

Общо три училища от област Ловеч с акредитация по програма „Еразъм +”съобщават Областна управа.

Общият брой на кандидатствалите е 51 училища от България.
Центърът, който администрира, насърчава, консултира, организира и координира участието на страната ни в Програмата на Европейския съюз в областта на  образованието, обучението, младежта и спорта, даде висока оценка на участието в сектор „Училищно образование“ на 6 училища, като две от тях са от област Ловеч – Профилирана природоматематическа гимназия и Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“. Те получават Еразъм акредитация.

В сектор „Професионално образование и обучение“ акредитация получи Професионална гимназия по механоелектротехника в град Ловеч.
Общо три училища от област Ловеч с акредитация по програма „Еразъм +” и това дава възможност за опростен достъп до възможностите за финансиране по линия на Ключова дейност 1 на програма „Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г.,

Back to top button