Община Тетевен подписа меморандум за сътрудничество с УНСС

Община Тетевен  и Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ подписаха меморандум за сътрудничество.

Той бе парафиран от кмета на Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, като чрез този акт страните официално изразяват желанието си за съвместна работа.
„За нас сътрудничеството с УНСС ще бъде изключително полезно, защото имаме нужда както от квалифицирани специалисти за общинската администрация, публичния сектор, горското и селско стопанство, така също и от проучвания и изследвания в различни социални направления“, каза кметът д-р Мадлена Бояджиева.
„УНСС провежда научни изследвания и обучава студенти във всички области на социално-икономическия живот и има богат опит в подготовката на анализи и концепции за развитието на общините и регионите“, отбеляза проф. Димитров и подчерта, че стратегиите за устойчиво развитие на местно ниво са неразривно свързани с образованието и бъдещето на младите хора. „Участието на местната власт в този процес е от ключово значение“, посочи ректорът.
Срокът на меморандума е 3 години, считано от датата на подписването му, като той може да бъде удължаван с писмено споразумение между страните. Чрез него Общината и УНСС декларират съгласието си за сътрудничество и изразяват готовност и желание за следното:
Осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес;
Подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от съвместен интерес;
Партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други от общ интерес.
В документа се посочва, че сътрудничеството може да насърчава и съвместно кандидатстване по проекти/програми в областите на интерес на двете страни, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение в тази област, както и обмен на информация.
Представител и изпълнител по този меморандум от страна на УНСС е научният секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“ доц. д-р Нончо Димитров, а от страна на Община Тетевен – заместник-кметът Тони Стоев.Община Тетевен подписа меморандум за сътрудничество с УНСС

Teteven.bg

Teteven.bg - Актуални новини от Община Тететен
Back to top button